1. Tanımlamalar


Aşağıdaki sözleşmede, bundan böyle "Üniletişim Bilgisayar ve Elektrik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti", "e-kablo" olarak anılacaktır. e-kablo sanal mağazasından alışveriş yapmak için, üyelik kayıt formunu doldurarak kullanıcı hesabı ve şifre edinilmelidir. Üniletişim Bilgisayar ve Elektrik Sistemleri San. Ve tic. Ltd. Şti tarafından işletilen www.e-kablo.com adresindeki hizmetlerden yararlanan, özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.


2. Sözleşmenin onaylanması


e-kablo ya üye olabilmek için Üyelik Formu'nun doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kurumsal Üye kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üye, Üyelik Formu' nu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren e-kablo sözleşmesine uymayı kayıtsız şartsız taahhüt etmiş kabul edilir. e-kablo, SÖZLEŞME 'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.


3. Hizmetlerin Tanımı


e-kablo, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, yorum ve tavsiye etme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sağlar.


4. Üyelik Sistemi


Üye, e-kablo sanal mağazasında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üye'ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyelik olamaz. "Şifre" sadece üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile üye nin sorumluluğundadır. e-kablo, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu tutulamaz. Üye 'nin, e-kablo üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem e-kablo 'ya "login" olmak şeklinde tanımlanır.


5. Üye'nin yükümlülükleri


Üye e-kablo servislerinden yararlandığı sırada,
 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • E-kablo tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının e-kablo'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, e-kablo servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve e-kablo' nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan e-kablo'nun sorumlu olmayacağını,
 • E-kablo'da sunulan hizmetlere, yine e-kablo tarafından belirlenen şekil ulaşmayı yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda e-kablo'nun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü e-kablo'nun sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Diğer Üye' lerin servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • E-kablo servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile Üye, nin rızası dahilinde olduğunu, Üye bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı e-kablo dan tazminat talep etmemeyi,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • E-kablo’ dan izin almadan e-kablo servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • E-kablo'nun dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde e-kablo'nun gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • E-kablo'nun, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Üye, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi, e-kablo adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını
kabul ve taahhüt etmiştir.


6. E-kablo ya verilen yetkiler


E-kablo herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olamaz.

Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi e-kablo tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

E-kablo servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

E-kablo, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

E-kablo, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesiyle e-kablo ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

E-kablo, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, e-kablo sanal mağazası'ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

E-kablo, üye'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

E-kablo müşterinin onayı olmadan sanal mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

E-kablo satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde e-kablo hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

E-kablo, üye'nin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden e-kablo'nun sorumlu olmadığını kabul eder. E-kablo, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üye'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

E-kablo, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


7. Vergilendirme


Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler e-kablo sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.


8. Ürün Teslimatı


Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde üye, sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise üyeye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Üye üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Üye üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.


9. Ürün İadesi


Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda e-kablo'nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten e-kablo kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. Uygulanacak Hükümler


Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.


11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


 • Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır.
 • Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hakkında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.


12. Yürürlük


Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


13. Fesih


 • Üye e-kablo' dan almış olduğu hizmet karşılığında yapması gereken ödemeleri zamanında yapmaması halinde
 • Üye sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde
E-kablo dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.